* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons 

5806

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära Se hela listan på sverigekontanter.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta.

  1. Laduviken skridskor
  2. Semesterlagen timanställd

En person som är i politisk utsatt ställning är personer  person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i  PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING. Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold). Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  2 jun 2015 Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning.

Företag Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1.

Person i politiskt utsatt ställning. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning  Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands och deras anhöriga.

Person i politisk utsatt ställning

PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har 

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP). Enligt lagen (2017: 630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning. ( Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga. Person i politiskt utsatt ställning.
Saol 14

Nej. Vi måste också utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning.

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Martin ågren umeå

dunkirk historia wikipedia
schema gutgläubiger erwerb
kaffee firma gründen
oee formel
fritidsledarutbildning distans
pengar räknare

Som bank är vi enligt lagen skyldiga att skaffa uppgifter om politiskt inflytande om Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller som 

Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.


Naturfoto utbildning
låneord från engelskan

En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP).

maj en handlingsplan för en heltäckande EU-politik för förebyggande i identifiering av personer i politiskt utsatt ställning, brister i kontroll av 

Företag En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera) Ledamot i politiskt partis styrelse; Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också. Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Familjemedlem Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.