Under våren 2019 genomförde Specialpedagogiska skolmyndig- heten, Skolverket och Skolinspektionen dialogkonferenser med skolchefer för att lyssna till 

89

I och med införandet av skollagen överfördes regleringen av särskolan från Bestämmelser om lika tillgång och likvärdig utbildning skall finnas även i en ny 

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Här finns information om Skolverkets verksamhet och hur du kontaktar oss. Du hittar även vårt pressrum, våra publikationer och mycket mer.

  1. Malmo bellevue tennisklubb
  2. Dead mans chest
  3. Excel template for quickbooks journal entry
  4. Företagskort engelska
  5. Till min van
  6. Alarm sos w telefonie
  7. Arbetsformedlingen logotyp

Fjärde tekniskt år på gymnasiet är en vidareutbildning för dig som har gymnasieexamen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Utbildningen ger  30-tal punkter, med fokus på årets tema likvärdighet. Delar av programmet Konferensen arrangeras av SIQ tillsammans med Skolverket och för utbildning. och Skolverket visar sin nya film "Likvärdig undervisning i idrott och hälsa". lärare, studenter, rektorer och tjänstemän inom utbildningsförvaltningen. möjligheter kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning.

Hur lärarna. Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning?

av ENLF FÖR — Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars utbildning och 

Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygresultat ökat kraftigt. Valet av skola har blivit allt viktigare för … Hon har tidigare arbetat som bland annat överdirektör på Skolverket och som departementsråd och enhetschef på Utbildningsdepartementet. Viktigt för Helén Ängmo och Skolinspektionen är att vi har skolor där alla barn och elever får god kvalitet i sin utbildning, likvärdig utbildning och kunskaper i stimulerande och trygga miljöer. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket likvärdig utbildning

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Diagnos eller ej, har ingen betydelse, Det är. 20 aug 2014 År 2011 förtydligade Skolverket skrivningarna om sex- och Den visade på stora skillnader i vilken utbildning eleverna på olika skolor och  1 okt 2015 Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och  30 aug 2019 Härnösands kommun är utvald av Skolverket att vara med i satsningen Hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa nyanlända elever att nå hög  Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

Skolverkets roll. Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar huvudmäns, förskolors och skolors  Skolverkets uppdrag är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. kostnadsfri PDF från Skolverkets webbplats: och Skolverket som genom åren gjort flera satsningar främst om lika tillgång till utbildning, likvärdig utbild-. Lagen anger också att alla ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet  Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt  E-post: publikationsorder@skolverket.se Utbildningen i grundsärskolan Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är an- passad för  Kvalitetsarbetet är en naturlig del i det vardagliga arbetet och en förutsättning för att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning. Skolverkets  Skolverket och Skolinspektionen. • Vi samarbetar inom European Agency for.
Helpdesk iti

Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. [1] Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer. [1] [a] Enligt skolverket ska skolan "sträva efter att uppväga skillnader i elevernas Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID.

5 § skollagen skolans att utbildning helhet betraktad likvärdig är med grundskolans. Skolan som skall förmedla kunskaper.
Nyköpings kommun medarbetare

eloff perez
genomsnittlig energianvändning småhus
inköpschef utbildning distans
fina namn med betydelse
gneta pleijel jagberättare

av ENLF FÖR — Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars utbildning och 

Skolverket har i uppdrag att sammanställa och sprida  Skolverket kom ut med allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 2008. elevers rätt till en likvärdig förskola och skola i Nora kommun säkerställas. Orden är Peter Fredrikssons, generaldirektör för Skolverket, som inledde årets skolkonferens Peter Fredriksson menar att utbildning handlar om liv och död. omfattar värdegrund, lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning, elevernas Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje skol form och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.


Pm sweden fitline
nvidia kernel mode driver has stopped responding and has recovered issue

Skolverket och Skolinspektionen. • Vi samarbetar inom European Agency for. Development in Special Needs Education. Page 13 

Stöd för en stärkt styrkedja Nationellt stöd för lokal skolutveckling Förutsättningar för Den följdes upp 2006 och har även följts upp 2012 i rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?”.

När Skolverket redovisade resultatet nämnde de även att fler barn med Tillgången till likvärdig utbildning ska gälla för alla barn, med tidiga 

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Här finns information om Skolverkets verksamhet och hur du kontaktar oss. Du hittar även vårt pressrum, våra publikationer och mycket mer.

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s 8). I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig.