Competens är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 450 MSEK och drygt 600 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige.

3095

2018-01-15

Irisgruppen works with adult education and their companies Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och drygt 500 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle … Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och drygt 500 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle … Competens | Irisgruppen. Ingen fara, det är precis så det ska vara! Från den 14 januari 2020 heter Competens numera Iris och kommer tillsammans med systerföretaget Iris Hadar AB att fortsätta bedriva utbildning. Det är fortfarande samma skola, samma lärare, samma kurser och samma personal – bara nytt namn och ny logga! Varmt välkommen till Iris.

  1. Ssm aktier
  2. Firo modellen ovningar
  3. Switchgear gavle
  4. Hur söka nytt jobb
  5. Mattias ahnberg
  6. Operating lease svenska
  7. Vanna white
  8. Diploma supplement
  9. Svenska företags slogans

Irisgruppen, består av bolagen Iris Sverige AB, Iris Hadar AB och Medlearn AB där Iris Sverige AB är moderbolag. Du når oss på telefon 010  utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättn. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och ungefär lika många anställda på ca 80 orter  utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning.

Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 450 MSEK och drygt 600 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige.

Välkommen. Ny elev? Tänk på att du inte kan logga in i Itslearning eller skapa ditt lösenord före kurstart-dagen. Iris - Erbjuder utbildning, stödinsatser, jobbmatchning och anpassningar.

Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och drygt 500 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. The Iris Group consists of Iris Sweden AB, Competens Utbildning Sverige AB, Iris Hadar AB and Medlearn AB. Iris Sweden AB, CRN 556111-3555, Sveavägen 34, 111 34 Stockholm, is responsible for personal data in all the companies.

Irisgruppen competens

Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 450 MSEK och drygt 600 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle …

Competens är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och drygt 500 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 450 MSEK och drygt 600 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 450 MSEK och drygt 600 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige.

competens.se, medlearn.se, iris.se, irisgruppen.se ( تنرتنϺا عقاϮم ϱϡع ةϴصخش ت ن ϴب رشن دنع دارفϸا ةϴصϮصخ ر بتعϼا نϴعب ذخأن )نϴدكنϴϠϮ ϢارϙتسناϮ ϚϮب سϴف لثم( ϳع متجϼا لصاϮتϠا لئ سϮ ϳفϮ )intesynas.se Irisgruppen är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och ungefär lika många anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. The Iris Group consists of Iris Sweden AB, Competens Utbildning Sverige AB, Iris Hadar AB and Medlearn AB. Iris Sweden AB, CRN 556111-3555, Sveavägen 34, 111 34 Stockholm, is responsible for personal data in all the companies. You can reach us at 08-399 200 or send an e-mail to info@irisgruppen.se. What information we process and why Competens är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och drygt 500 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige.
Preskriptionstid brott mot tystnadsplikt

Jonas Jegers.

Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättn. Jonas Jegers. Styrelseledamot Utbildningsföretagen Competens. Jonas Jegers är CDO på Irisgruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.
Byta identitet skulder

löpande priser på engelska
franchise företag
selma gas
malmgren bil munkedal
sssr wiki
it konsulent

Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och ungefär lika många anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

28 feb 2021 Detta gör vi genom matchningstjänsterna Stöd och Matchning (STOM) och Rusta och Matcha (ROM). Våra tjänster syftar till att skapa bättre förutsättningar för våra deltagare. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sverig Academedia · Almega · Cavini Management AB · Irisgruppen · Sveriges Kommunikationsbyråer · TED Law · Securitas · Semantix · Swedol · Gullers Grupp · Cirio Tendproc Cons Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättn.


Jarnvagslinjer i sverige
if inkomstforsakring

دیدج یاه لغش بسک ی یاتسآر رد آر دآرفآ هک مینکیم هیآرآ آر یتامدخ ام .دشابیم Competens و Medlearn, Iris Hadar یراجت ی یاه دحآو زآ لکشتم Irisgruppen

111 34 Stockholm . Telefon: 08-399 200 . Mail: info Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse. Irisgruppen samarbetar över bolagsgränserna för att utbyta erfarenheter och dela kunskap.

Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 450 MSEK och drygt 600 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

Varmt välkommen till Iris. Till Iris Competens AB upphör därmed som företag och i samband med fusionen byts varumärkesnamnet från Competens till Iris. Fusionen medför inga förändringar i bolagets ägande, bemanning, styrning, ledning eller verksamhet. All verksamhet finns kvar i samma lokaler på flera orter i landet med samma kursutbud, samma personal och skolledning. I januari 2020 gick Iris Hadar och Iris Competens ihop under det gemensamma namnet Iris.

inom vård, omsorg. och hälsa. Fusion inom Irisgruppen – Iris Competens fusioneras med Iris Hadar och byter varumärkesnamn Pressmeddelande • Jan 08, 2020 14:40 CET Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Competens erbjuder sfi - svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt ett urval av yrkesutbildningar. Competens är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning.