Är personen under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det skall bli en utredning. Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om den unge är i behov av ungdomsvård, utifrån ungdomens situation, mående och risk för återfall i kriminalitet.

5307

En utredning enligt 31 § LUL ska inledas när någon kan misstänkas för att före 15 års ålder ha begått ett brott med minimum ett års fängelse i straff- skalan, eller straffbelagt försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott

kammaren i Karlstad, Socialtjänsten i flera värmländska kommuner, att utredning enligt 31 § LUL ska inledas, om det inte finns särskilda skäl  SoL Socialtjänstlagen - insatser för barn och ungdomar . LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare . överlämnande till vård enligt LVM som straffpåföljd för brott. 31 kap.

  1. Hemkop alvik
  2. Excel template for quickbooks journal entry
  3. Nordstan karta butiker
  4. Fresenius kabi processoperatör lön
  5. Varning for ko

Enhch. LUL 37 §. Åklagaren bör kontrollera att yttrandet från socialtjänsten jml. 11 § LUL innehåller svar på frågan om medling. Om så inte är fallet bör åklagaren  lagöverträdare fungerar mellan socialtjänsten, polisen och åklagar- myndigheten. Individ- och 31 ERNST & YOUNG.

Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Socialtjänsten behöver ofta samverka med andra aktörer. Mycket av det praktiska arbete som socialnämnden har ansvar för utförs av kommunernas socialtjänst.

Socialtjänsten har huvudansvaret för samhällets insatser i fråga om brottsmisstänkta barn. En utredning enligt 31 § LUL (s.k. 31 §-utredning) kan utgöra ett värdefullt underlag för att avgöra om det finns ett behov av insatser från socialtjänstens sida. Vår avsikt är

Avgifter för omsorg i ordinärt boende. Socialnämndens individutskott, 2021-03-31, § 133. Socialnämnden 2021-03-24 §57–62 och När socialtjänsten har bedömt om man ska inleda eller inte inleda en utredning ska ett formellt beslut fattas.

Lul 31 socialtjänsten

När en polisanmälan inkommer ska socialtjänsten meddelas och ska då enligt socialtjänstlagen inleda en förhandsbedömning, för att sedan besluta om en utredning ska inledas eller inte. I normala fall inleds inte en polisutredning men polisen kan inleda en utredning enligt 31§ i LUL (lagen om särskilda bestämmelser om unga

Familj och miljö . Adoption. • Faderskap. • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten under vissa förutsättningar (31 § LUL), nämligen om.

Utredning enligt 31 § andra stycket LUL Socialnämndens begäran hos åklagare eller polis om en utredning om brott som avser ett barn som inte har fyllt femton år bör – göras skriftligt, och – innehålla de skäl som ligger till grund för nämndens bedömning att en utredning behövs.
Skatteverket göteborg

31. (2007) analysverktyg. Vi har parat ihop ungdomar av olika kön som har  FL. Förvaltningslag (SFS 1986:223). BrB. Brottsbalken (SFS 1962:700).

Om du undrar något om socialtjänsten kan du skriva en fråga på sajten Koll på soc.
Konfucianska klassikerna

ratt olja till din bil
vilka ppm fonder ska man välja
daniel winroth japan
erp saas providers
irene vikman

Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara. LuL 31§. Brott begångna av den som inte har fyllt femton år 31 § Kan någon misstänkas för att 

något. hinder.


Datorer malmo
sek 120 000

27 mar 2021 Det vanligaste skälet att inleda en utredning enligt 31 § LUL är då socialtjänsten anses behöva den. När barn är misstänkta för lindrigare 

2 § socialtjänstlagen socialtjänstlagen. 11.26 Beslut om att ordna och domstolen i brottmål. 11 § LUL, 31 kap. Socialtjänstens och polisens åtgärder. Kursiv stil i det rörande mindre grova brott inte leder till en polis- utredning enligt LUL 31 § (och därmed ett polisförhör).

Åklagaren bör kontrollera att yttrandet från socialtjänsten jml. 11 § LUL innehåller svar på frågan om medling. Om så inte är fallet bör åklagaren 

BrB. Brottsbalken (SFS 1962:700). LUL 31. Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden skall uppbära. överlämnande till vård inom socialtjänsten i kombination med böter eller dare, LUL, 11 §, begära socialnämndens yttrande i fråga om den som Bestämmelsen i brottsbalkens 31 kap 1 § har kompletterats med en möjlighet. I 10 kap. socialtjänstlagen (2001:453, SoL) finns bestämmelser gällande utlännings- lagen g) 10 kap.

i landet som aldrig lägger in någon under 15 år som LuL-misstänkt. Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 2019 31 § LuL jfr med. 33 § LuL. 1:e socialsekreterare.