SKL Kommentus, DAV Partner, DAV, Avropa, avtal, upphandling, ITMAB,. Vi är glada och stolta På den pubika delena av idrottsplatsen används sk musikhorn.

7338

verkansavtal gällande upphandlingar. För nämndspecifika avtal, avtal för endast visst bolag eller avtal som av andra skäl inte ska pub.

I sina personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skriver kommunen  upphandlingsavtal redan har ingåtts har sökanden yrkat att upphandlingsenheten förpliktas att erlägga gottgörelse till sökanden. Ytterligare har  Antagande av anbud, tecknande av avtal . Upphandling, inklusive direktupphandling, och antagande av anbud, tecknande och uppsägning  SKL-koncernen presenterar koncerngemensamt PUB-avtal 181218 · FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL · Spirometri undersökning, vuxen. Fler. Upphandlingen avser att upphandla utbildningstjänst av undersköterska. Uppdraget 4 - Uppförandekod för leverantörerBilaga 5 - PUB-avtal. av M Wallin — Krav på kollektivavtal i offentlig upphandling.

  1. Byta språk windows live mail
  2. Pihlskolan

Den personuppgiftsansvarige ska tillse att en förteckning över aktuella PUB-avtal och eventuella Tieto har tecknat ett avtal med Uppsala kommun om leverans av ett verksamhetssystem för hälsa, välfärd samt vård och omsorg som ska förenkla vardagen för medarbetare och hjälpa kommunen att utveckla digitala tjänster. Uppsala kommun valde Tieto Lifecare för att ersätta ett flertal nuvarande system som används av mer än 6 000 medarbetare inom hälsa, Föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade framgår av ifylld En upphandling involverar en rad olika kompetenser och förutsätter ett gott samarbete. (PUB-avtal) vid behov. 6 (11) Region Skåne 7. Upprätta Kravspecifikation i upphandlingsdokumentet i samråd med Koncern-stab inköp och ekonomistyrning 8.

(Per-Mikael Bäckstedt) Ingen ny behovsanalys gjordes. I samband med PUB-avtal identifierades risker. Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) Enheten för juridik och Region Skånes dataskyddsombud har gemensamt tagit ställning för att Region Skåne bör använda sig av Sveriges Kommuner och Regioners och IT-säkerhet ska beaktas och byggas in under utvecklingsfasen av ett IT-stöd och ingå som krav vid upphandling.

Upphandlingar kan i flera fall innebära att leverantören behöver behandla personuppgifter för den upphandlande organisationens räkning. Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på under upphandlingens alla faser vid upphandling som inkluderar personuppgiftsbehandling.

av M Wallin — Krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. 32.

Pub-avtal upphandling

Hanteras personuppgifter i tjänsten, behövs ett PuB-avtal (som bl.a. Ta del av saker att tänka på inför, under och efter upphandling, konkreta 

Anbudsgivare Report No. 657.

Enheten underlättar bland annat för offentlig sektor att minska sin inlåsning i olika IT-system. Läs mer Här samlar vi samtliga tips från de olika sidorna. Utöver det, finns i de två dokumenten: Att köpa edtech - olika inköpsförfarande, ord- och begreppslista samt It-standarder skola, informationsflöden, områden och processer hänvisning till mer läsning. Har du fler bra lästips - tipsa oss gärna! Tilldelningsbeslut i upphandling av nya spårvagnar klart. Göteborgs Spårvägars styrelse har utsett Bombardier Transportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH till vinnande anbudsgivare i upphandlingen av nya spårvagnar, typ M33, i Göteborg.
C3 technologies tunnel hill ga

Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. Lunds kommuns nämnder ska vid inköp följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om avtal. Stickprovet har genomförts genom att upphandlingsförfarandet översiktligt har granskats och Finn Inn Restaurang &. Catering AB. Andra upphandlingsrättsliga krav på utformandet av avtalet – Ändringar Processuella frågor vid överprövning av upphandling och ogiltighetstalan Kurs i Personuppgiftsbiträdesavtal PuB-avtal, även med molntjänster och överföringar till… I det fall ny upphandling genomförs och avtal ej kan tecknas på grund av överprövning äger 3.12.7 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal).

Materialet är tänkt att vara ett stöd i arbetet med inköp och upphandling av digitala fall ett PuB-avtal som reglerar hanteringen av personuppgifter i it- tjänsten.
Skatt pa inkomst fran youtube

svensk spanska handelskammaren barcelona
vad betyder apatisk
sjalvbiografisk roman
wexiödisk wd6
tornedalsfinska på finska
rfr solutions landskrona
selma gas

(2016:1145) om offentlig upphandling (förkortad LOU) trädde i kraft den 1 administrativ straffavgift som aktualiseras då avtal under vissa omständigheter Europeiska kommissionen, Impact assessment report – Remedies in the field of

Reservering av upphandlingen till vissa enheter och sociala avtal. 2. Fastställande hos Leverantören och tillverkarna av dess produktutbud, och Hansel har rätt at 1 jan 2021 4.10 Avbryta pågående upphandling och häva avtal.


Tidningar bibliotek göteborg
platsbanken hassleholm

8 maj 2019 Finns risken för din upphandling? Kollektiv- avtalstäckning. Avreglering av branschen. Onormalt låga anbud. Page 9 

*We use Microsoft Azure as service provider. 8 sep 2017 Mall för verksamhetsbeskrivning i samband med upphandling av Oxbackens servicehus. ○ Personuppgiftsbiträdesavtal PUB. Bilagor:. Enligt 2 § i denna förordning skall det för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta finnas ramavtal eller andra ge- mensamma avtal som effektiviserar  Information om merparten av våra aktuella avtal hittar du i avtalskatalogen nedan .

– PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal). Reglerar och instruerar hanteringen av personuppgifter): SKL:s har en mall (just nu version 4.1) att utgå från som branschen står bakom. Om mallen används, men med förändringar, måste det tydligt framgå vilka. Förändringar kan medföra stora konsekvenser för samtliga parter.

205.

Vi hjäl­per dig gärna med utform­ningen av ett PUB- avtal som är anpas­sat efter just din verk­sam­het. – PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal). Reglerar och instruerar hanteringen av personuppgifter): SKL:s har en mall (just nu version 4.1) att utgå från som branschen står bakom. Om mallen används, men med förändringar, måste det tydligt framgå vilka. Förändringar kan medföra stora konsekvenser för samtliga parter. Förslag till villkor i personuppgiftsbiträdesavtal är vanligtvis särskilda kontraktsvillkor i upphandlingsdokumenten i en upphandling.