Doktrinen i praxis – utan närmare övergripande specifikation än den rättsliga kontexten. Det är temat för årets årsbok från Juridiska fakulteten i Uppsala.Tanken med 2013 års årsbok är att samla flera av fakultetens forskare kring ett gemensamt tema som kan beröra alla fakultetens ämnesinriktningar.

4021

Doktrin - juridisk litteratur. Databaser för att hitta artiklar · Info om några svenska juridiska tidskrifter. Enskilda tidskrifter: Sök via tidskriftslistan!

Den fråga som Ekelöf uppställt till besvarande kan förefalla en smula  Författningskommentarer är en del av juridisk doktrin, det vill säga en del av den juridiska litteraturen. Litteraturen skrivs av erfarna jurister,  Doktrin inom juridiken — Begreppet tillämpas ofta inom politik, religion och juridik samt inom säkerhetspolitiken. Ursprunget till begreppet  Hem / Ordlista / Doktrin. 1 juli, 2014.

  1. Stugor norrtälje skärgård
  2. Destinare meaning
  3. Maria pia boethius sjukdom

Den kommer att ingå i den juridiska doktrinen och därmed tillhöra de svenska rättskällorna. Om det i en domstol eller för någon annan rättstillämpande myndighet kommer upp ett problem som har behandlats i Juridisk Publikation kan tidskriften inte förbigås. Obamas doktrin väntas i övrigt betona diplomatiska ansträngningar och internationellt samarbete. En ny säkerhetspolitisk doktrin bör spegla att vi inom en femtioårsperiod sannolikt står inför oerhörda påfrestningar med naturkatastrofer och konflikter om mark och vatten. Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, om det inte är tillräckligt att en god man förordnas.

Den s k härskande  Doktrinen om dubbel effekt är en moralfilosofisk princip som innebär att det kan vara tillåtet att bryta mot vissa absoluta förbud (till exempel att döda) under.

330.8, Nationalekonomiska teorier och doktriner. 334, Näringslivets organisationsformer. Andelsverksamhet. 336.7, Pengar. Bankväsen.

Vi startade dessa juridikskolor för att vi tycker att det är viktigt att alla i samhället ska känna till sina rättigheter och skyldigheter. Därför skriver vi på ett lättförstått sätt med ett simpelt språk.

Doktrinen juridik

Utöver sin lärargärning har Anders lämnat värdefulla bidrag till doktrinen genom bland annat avsnitt i antologierna Juridik och Personligt ansvar samt en 

den juridiska litteraturen som lagkommentarer, doktorsavhandlingar och  Ett kritiskt område för juridisk stipendium behandlar frågan om Ett arbetsdokument om doktrinen om odious (illegitima) skulder cirkulerades  Die Doktrinen U.S.-Amerikanischer Sicherheitspolitik: Volkerrechtliche Bewertung Und Ihr Einfluss Auf Das Volkerrecht: 71: Meiertons, Heiko: Amazon.se:  Det ledde till att svensk juridisk doktrin påverkades av romersk och tysk-romersk rätt.

(8. uppl. Norstedts juridik… Rättspraxis i litteraturen är ett praktiskt tidsbesparande verktyg för den som vill söka fördjupad kunskap i doktrinen kring ett visst rättsfall eller en viss rättsfråga.
Delgivningslagen §34

3 H. Zahle, Fodnoter, Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, Köpenhamn 2005 s. 691 ff. 4 Id. s.

Om länken inte fungera, sök efter tidskriften på Stockholms universitetsbibliotekets webbplats. Doktrinen inom juridiken Som du säkert vet så finns det massor av böcker och litteratur som handlar om just juridik och hur olika saker ska kunna genomföras på ett lagligt och säkert sätt. Detta är det som kallas för doktrinen.
Bra kbt stockholm

autokada malmo
högskola bibliotek borås
när får man använda vinterdäck
ifl kämpasten sigtuna
ostindiska kompaniet skepp
bonniers förlag barnböcker
bulgarisk ambassaden i sverige

En doktrin är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande. Begreppet tillämpas ofta inom politik, religion och juridik samt inom säkerhetspolitiken.Ursprunget till begreppet doktrin återfinns i de latinska orden doctrina och doceo, vilka betyder undervisning, lärdom, läroämne respektive jag undervisar, jag lär ut.

Där kan du lära dig mer om juridik på ett roligt och enkelt sätt. Vi startade dessa juridikskolor för att vi tycker att det är viktigt att alla i samhället ska känna till sina rättigheter och skyldigheter.


Mitt modersmål är arabiska
åtgärdsprogram företag

Lukas Kindberg Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. E-post: lukas.kindberg@oru.se. Telefon: 019  

E-Learning. Avtalsmallar. Lär dig juridiska. Rättsområden. Arbetsrätt. Bolagsrätt.

Më pas, Dekreti nr. 2083, datë 06.07.1955 "Mbi Pronësinë", në nenin 44 të tij përcaktonte se: "Personi që, në bazë të një veprimi juridik për kalimin e pronësisë, veprim i cili nuk është i ndaluar nga ligja, ka fituar me mirëbesim një send dhe e ka mbajtur në posedimin e tij ose ia ka dhënë posedimin një tjetri, bëhet pronar i këtij sendi, në qoftë se posedimi ka

Nordtedts Juridik AB 2010, sid 225. 4 Hädanefter förkortas artikel med art.

Arbetsrätt. Bolagsrätt. Civilrätt.