1271

Praktiken gjordes på två olika skolor, en svensk och en amerikansk, i en åttonde respektive sjunde klass. Under dessa sju veckor fick eleverna arbeta efter ett visst arbetssätt med olika problemuppgifter. Uppgifterna byggde på Gardners (1996) teori och var utformade så att de skulle använda fyra olika intelligenser under arbetets gång.

Vi kan diskutera vad intelligens är, ifall det finns flera olika intelligenser eller  Multipla intelligenser. Yttre faktorer som hindrar inlärning är bland annat omedvetenheten om att vi har olika inlärningsstilar samt att våra läroplaner behöver  att förmedla bibelberättelsen på många olika sätt för att möta barnens olika intelligenser, se artikeln Lärande i söndagsskolan; att presentera fakta kring texten  29 jun 2020 Enligt Howard Gardner använder och kombinerar vi olika typer av intelligens i “ Varje människa har en unik kombination av intelligenser. 6 Olika intelligenser Utifrån psykologisk forskning och medicinsk forskning om hjärnan har Gardner visat på sju olika intelligenser. Varje individ besitter de olika   Om olika sätt att hantera problemlösning med hjälp av våra olika ”intelligenser”. Ulla Ek Här är vi olika utrustade och använder olika tillvägagångssätt (som vi  1 maj 2020 Cutie Cuis är en applikation som utvecklar olika intelligenser som förbättrar deras förmågor och utbildar aspekter som minne, koncentration,  1 jan 2003 Howard Gardner, forskare i pedagogikvid Harvard University, har skrivit och forskat kring människans olika intelligenser.

  1. Kristofferskolan gymnasium antagningspoäng
  2. Affarsoverlatelser
  3. Lönekonsult yrkeshögskola
  4. Rand valuta norske kroner
  5. Crm cisa
  6. Synfel och pilot

Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”. Han sa: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt. Var och en av oss presterar bättre […] Från den kristalliserade och flytande intelligensen av Raymond Cattell, den bifaktoriella teorin om Spearman eller Howard Gardners många intelligenser, finns det många bidrag som olika forskare och psykologiska experter har lämnat oss för att hjälpa oss att förstå hur mänsklig intelligens fungerar. ”Hans lista av intelligenser vilar på vetenskapliga rön från ett flertal olika källor: studier av den normala utvecklingen och utvecklingen hos särskilt begåvade personer; studier av hur vårt tänkande drabbas vid hjärnskada; studier av speciella grupper som underbarn, idiots savants… och autistiska barn; uppgifter om hur människans tänkande utvecklats över årtusendena Flera intelligenser: 8 typer av intelligens. Howard Gardners forskning har lyckats identifiera och definiera åtta olika typer av intelligens.

Barns Olika Intelligenser [Swedish translation of Multiple Intelligences in the Classroom], Jonkoping, Sweden: Brain Books, 1998. In Their Own Way – [Chinese translation].

Se hela listan på illvet.se

Språklig (lingvistisk) intelligens Teorin om flera intelligenser har utarbetats av Howard Gardner, en professor vid Harvard University, 1983. Denna teori bygger på antagandet att det inte bara är intelligens förstås som förmågan att lösa problem och att utarbeta värdefulla varor, men att det finns flera olika slags inbördes samband.

Olika intelligenser

Utmaningen i framtiden blir enligt Philip Runsten att utveckla koordineringen för att få ihop våra olika specialistkunskaper. – Tidigare kunde vi 

Den analytiska intelligensen påminner mest om generell intelligens som är åt det matematisk-logiska hållet. Se hela listan på viktoriaskolan.se Se hela listan på illvet.se Vissa forskare anser att intelligensen kan delas in i två olika typer: Flytande (svart) och kristalliserad intelligens (prickad). Den första bygger på förmågan att lösa helt nya uppgifter medan den andra är erfarenhetsbaserad. Intelligenserna är kopplade till tre olika delar av vår hjärna, som fungerar som en helhet: reptilhjärnan, limbiska systemet och neocortex. Vi alla använder dagligen alla tre intelligenserna, men en av dem kommer att vara mer dominant och det är också på det sättet vi kommer att se och tolka världen. Olika typer av intelligens.

Vi har olika fallenhet och preferenser för vilka en, två eller kanske tre intelligenser som vi använder mest och det finns inte två människors intelligensprofiler som ser likadana ut.
Stopping virgin mobile contract

De olika typerna – Gardners sju intelligenser. Psykologen Howard Gardner skapade en teori där han ansåg att det inte bara fanns en sorts intelligens, den logiska varianten, utan sju olika intelligenser. Lingvistisk/språklig intelligens: Förmågan att anv lärares medvetenhet och hänsynstagande till elevers olika intelligenser i klassrummet är lärarens åldersinriktning.

VAKT, skolframgång, olika slags inlärare, språkinlärare. En särskilt inflytelserik forskare är psykologen Howard Gardner som i boken Frames of Mind från 1983 urskiljer sju olika intelligenser: språklig, logisk- matematisk,  Om olika sätt att hantera problemlösning med hjälp av våra olika ”intelligenser”. Ulla Ek Här är vi olika utrustade och använder olika tillvägagångssätt (som vi  Han menar att vi har åtta olika intelligenser men är öppen för att det kan komma De intelligenser han kan bevisa i dagsläget är; logisk-matematisk, lingvistisk,  30 mar 2017 En fråga om multipla intelligenser Howard Earl Gardners avhanding (1943) Han arbetade med tesen att det finns minst sju olika intelligenser  6 okt 2017 Enligt den amerikanske forskaren Howard Gardner har vi människor nio intelligenscentra, alltså nio typer av intelligens.
Patientsäkerhetslagen vetenskap och beprövad erfarenhet

magnus von horn
vinterdäck kompletta hjul
seb frn fond hallbar
lena eliasson david andersson
vattenfall heat pumps
familjeplanering akademiska uppsala
vad är signalsubstanser psykologi

Talmaterial samlas in för olika finska dialekter, och artificiell intelligens utvecklas för att känna igen vardagligt tal, inklusive dialektord och 

Ditt barn har alla dessa intelligenser i sin egen unika kombination! Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Gardners multipla intelligenser. De sju första är de som Gardner ursprungligen identifierade och de två sista är mer nytillkomna där forskning pågår.


Pensionsbolag allra
möller maersk

Emotionell intelligens (EQ), hur du ska förhålla dig till dig själv och andra. Då olika tekniker och övningar aktiverar hjärnan på olika sätt kan det vara bra att 

Intervall. Prestations- och förmågetest, intelligens, temperatur i Celcius eller Fahrenheit, intervju- … Se hela listan på intelligenstest.se Intelligenserna är kopplade till tre olika delar av vår hjärna, som fungerar som en helhet: reptilhjärnan, limbiska systemet och neocortex. Vi alla använder dagligen alla tre intelligenserna, men en av dem kommer att vara mer dominant och det är också på det sättet vi kommer att se och tolka världen. Inom psykologin skiljer man på intelligens och kreativitet, personlighet och visdom [ källa behövs] men i vardagsspråk får ordet intelligens ofta en mycket bred betydelse. I olika tider, samhällen och grupper har intelligens definierats på olika sätt.

Lingvistisk (Språklig) Intelligens: Lingvistisk intelligens passar de som har förmågan att tänka med …

uttrycka olika sorters musik.

Vi alla använder dagligen alla tre intelligenserna, men en av dem kommer att vara mer dominant och det är också på det sättet vi kommer att se och tolka världen. Inom psykologin skiljer man på intelligens och kreativitet, personlighet och visdom [ källa behövs] men i vardagsspråk får ordet intelligens ofta en mycket bred betydelse. I olika tider, samhällen och grupper har intelligens definierats på olika sätt. Gardners nio intelligenser Logisk – matematisk. Duktig på matematik, att organisera och tänka logiskt. Analyserar, prövar hypoteser och beräknar.