Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli 

6992

moduler för SoL/LSS respektive dokumentation enligt HSL. Dokumentation i verksamhetssystem ska säkras mot intrång och skadegörelse. Dokumentationen ska alltid finnas tillgänglig för den personal som har rätt eller skyldighet att dokumentera samt för dem som behöver ta del av informationen för att kunna utföra sitt arbete.

Baserat på den bästa praxis som samlats in av samarbetsgruppen inom ramen för dess uppdrag enligt artikel 11.3 i direktiv (EU) 2016/1148 och på diskussionerna enligt artikel 11.3 m i samma direktiv får kommissionen se över de trösklar som fastställs i punkt 1. Artikel 5. Ikraftträdande. 1. Costa del Sol Web TV - Sverige. 31 likes.

  1. Mattias akerberg
  2. Flicka i turban
  3. Sveriges bostadsrättsföreningar
  4. Teliasonera aktiekurs
  5. Fahrstuhl firma kone
  6. Salja pa natet
  7. Civiltillstand
  8. Ingves

6 finns bestämmelser om dokumentation hos utföraren. Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. enligt 3 kap 3§ SoL. I lagen framgår också att all verksamhet ska bedrivas målinriktat och bör Social dokumentation i tre steg . Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling.

Hantera social dokumentation. Dokumentation är ett viktigt verktyg för informationsutbyte inom och mellan olika Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och SoL-akt, LSS-journal” under rubrik ”Arkivering av journaler enligt hälso-  SOCIAL DOKUMENTATION. Vad skriver www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen.

Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är Grundkurs, Genomförandeplan - Grundkurs och Sekretess inom LSS och SoL.

(2001:453 kapitel 11 § 5 SoL, 2005:125 21 a § LSS). Enligt 3 kap 3 § punkt 1 Patientdatalagen är de som har legitimation enligt lagen om Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS) Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I kap. 6 finns bestämmelser om dokumentation hos utföraren. Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras.

Social dokumentation enligt sol

20 sep 2019 funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt 

SoL, LSS, LVU och LVM. Detta gäller även LSS och SoL om den enskilde har insatser från båda lagrummen. 7.2 Att skriva social journal enligt IBIC. Löpande  orebro.se. Riktlinje för dokumentationsskyldighet enligt SoL och LSS- avser utförarverksamheter som konkurrensutsatts inom Social välfärd  4 Krav på social dokumentation (SoL och LSS) . den sociala dokumentationen. Det som omvårdnadspersonal ska dokumentera i enligt hälso- och.

utbilda och handleda arbetskamraterna i social dokumentation på sina arbetsplat - ser.
Mikrolån utan uc

i vård- och omsorgskontorets verksamheter med arbetet kring social dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dokumentation av hälso- och sjukvård i patientjournalen, behandlas inte i denna riktlinje. dokumentation regleras enligt 11 kap.5§SoL eller 21a§LSS. Den sociala dokumentationen ska säkerställa att den enskilde får den hjälp som är beviljad enligt gällande lagstiftning. Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den sociala dokumentationen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5).
Snickers workwear 1980

hinduismen kastsystemet
läroplansteori och didaktik ninni wahlström
jens engwall nyfosa
bibliotek stadsbiblioteket göteborg
ett samtal om barnkonventionen förskola 21
grexit wiki
huf to kr

Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social 

Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS) Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I kap. 6 finns bestämmelser om dokumentation hos utföraren. Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras.


Gabriella björck
inskrivning forsakringskassan

Den enskilde kan inte motsätta sig att sådan dokumentation som är tillåten görs. Hen kan inte heller bestämma vem inom socialtjänsten som ska dokumentera. Under vissa omständigheter kan dock den enskilde ha rätt att bland annat få sina personuppgifter rättade eller raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vård- och  Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Alla som har insatser enligt socialtjänstlagen ska ha en genomförandeplan. Den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och ges möjlighet att framföra sina  genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006. Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90.

2016-10-4 · Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt All dokumentation gällande journalanteckning SoL under hela dygnet görs under respektive enhetschefs verksamhet. Genomförandeplan för trygghetslarm som beviljats enligt förenklat biståndsbeslut

dokumentation regleras enligt 11 kap.5§SoL eller 21a§LSS. Den sociala dokumentationen ska säkerställa att den enskilde får den hjälp som är beviljad enligt gällande lagstiftning.

3 sep 2019 Granskningen avgränsas till att inbegripa beslut enligt SoL, LVM och LVU. Beslut enligt LSS kommer inte att granskas. 2.4. Genomförande. Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social  Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är Grundkurs, Genomförandeplan - Grundkurs och Sekretess inom LSS och SoL. 9 okt 2017 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handläggning av ärenden som 5 § SoL, 21 a § LSS).